Herstelling van hydraulische cilinders

Schoonbroodt Hydraulics is een toonaangevend bedrijf in zijn sector dankzij de complementariteit van atelier en studiebureel. Het ervaren personeel denkt mee met de klant en streeft naar een optimale dienstverlening.

Traceerbaarheid

Elke cilinder die het atelier binnenkomt, krijgt een eigen monitoring. Een strikte traceerbaarheid laat toe de klanten een snelle oplossing te bieden bij dringende herstellingen.

Verloop van een herstelling

Elke cilinder wordt genummerd van bij de ontvangst in de werkplaats. Dit laat toe alle gegevens digitaal te verwerken en alle gewijzigde of vervangen onderdelen te traceren.

De offerte die naar de klant gestuurd wordt, vermeldt in detail alle werkzaamheden die voor de herstelling nodig zijn.

Zodra de bestelling is geplaatst, wordt deze offerte omgezet in een werkfiche en alle nodige onderdelen voor de herstelling worden besteld: dichtingen, materialen en accessoires.

De herstelprocedure wordt bepaald en de herstelplannen worden toegevoegd aan het dossier.

Door dit systeem van geautomatiseerde werkfiches en digitale plannen wordt een nauwkeurige historiek van elke cilinder opgebouwd; in geval van dringende herstelling draagt dit bij tot grote reactiviteit. Elke cilinder wordt getest voor levering.

Indien een herstelling te duur blijkt te zijn, kan onze technisch commerciële dienst een alternatief bieden door een nieuwe cilinder voor te stellen aangepast aan de specifieke eisen van de klant.